fbpx

Helyi iparűzési adó (HIPA)

A kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó bejelentett döntése esetén, az iparűzési adó adóévi alapja székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint.

Legfeljebb 2 % lehet az adóteher mértéke, de az adott önkormányzat ettől lefelé eltérhet. Ez azt jelenti, hogy a fenti lehetőséggel élő egy székhelyű vállalkozás teljes helyi iparűzési adó terhe évente

50 000 forint.

A kisadózó vállalkozást e minőségére tekintettel adóelőleg-bejelentési, -bevallási, és -fizetési kötelezettség, valamint adóbevallás-benyújtási kötelezettség, továbbá adóalap-megosztási kötelezettség nem terheli.

Minden évben két egyenlő részletben kell az önkormányzat által megállapított adót megfizetni, melyek fizetési határideje

március 15-e és szeptember 15-e.

Az egyszerűsített adóalap-megállapítást alkalmazó kisadózó vállalkozás iparűzési adóbevallást nyújt be az adóévet követő év január 15-ig, ha

  • az adóévre fizetendő adó az adóévre ténylegesen megfizetett adóösszegnél azért kevesebb, mert a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettség szünetelt,
  • az önkormányzat rendelete alapján az adóévben adóalap-mentességre, adókedvezményre, az adóalap vagy az adó csökkentésére jogosult és az adót csökkenteni kívánja.

A vállalkozó e döntése a teljes adóévre vonatkozik és az adóév február 15-ig jelentheti be, hogy az adó alapját nem egyszerűsített módon kívánja megállapítani. A bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül.